Kullanım sözleşmesi ve şartları

Kullanım Sözleşmesi ve Şartları | Gizlilik Politikası | Çerezler

Türkiye’de araç paylaşımına ilişkin şartlar

1.Genel Kullanım Koşulu


1.1 Kapsam ve tanımlar
Bu Kullanım Şart ve Koşulları, kayıtlı ofisi 84 avenue de la République, 75011 Paris, Fransa adresinde bulunan ve ticari unvanı Comuto SA olan (Fransa’da RCS Paris 491904546 şirket numarasıyla kayıtlı ve 127,312.41€ sermayeli bir şirket) BlaBlaCar (“BlaBlaCar”) tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.
BlaBlaCar, www.blablacar.com.tr İnternet sitesinin sahibi ve işletmecisidir. Ayrıca Blablacar mobil uygulamalar ve mobil İnternet sitelerini işletmektedir. Bu İnternet siteleri ve ilgili mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri birlikte “Site” olarak anılmaktadır.

Tanımlanmış Terimler
· “Araç Paylaşımı” bir Seyahatte Yolcu taşıyan bir Sürücü tarafından, bir Maliyet Katkı Payı karşılığında ilgili Seyahatte Aracın paylaşılması anlamına gelmektedir;
· “BlaBlaCar”: Sitede araç paylaşımı hizmetleri sunan Comuto SA ile kendisinin ortaklarının veya grup veya ilişkili şirketlerinin herhangi biri anlamına gelmektedir.
· “Koşullar”: Davranış Yönetmeliği Tüzüğü ve Gizlilik Politikası da dahil olmak üzere bu Genel Kullanım Koşulları anlamına gelmektedir.
· “Maliyet Katkı Payı”: Sürücü ile Yolcu arasında Seyahate ilişkin olarak kararlaştırılan ve Sürücünün Seyahat masraflarına katkı olarak ödeyeceği tutar anlamına gelmektedir.
· “Sürücü”: Siteyi bir otomobil yolculuğunu bir Yolcuyla paylaşmayı teklif etmek üzere kullanan ve ilgili Yolcuyu belirtilen zamanda belirtilen varış noktasına Maliyet Katkı Payı karşılığında taşıyacak olan kişi anlamına gelmektedir.
· “Etap”: Koşullarda belirtilen şekildeki bir Seyahatin bir Yolcu tarafından ayrıca rezervasyona sunulan bir kısmı veya bölümü anlamına gelmektedir.
· “Üye”: bir Yolcu, Sürücü veya Sitenin diğer kullanıcısı anlamına gelmektedir.
· “Yolcu”: bir Sürücü tarafından taşınma teklifini kabul etmiş olan ve BlaBlaCar’ın İnternet sitesine başvurmuş bir kişi anlamına gelmektedir.
· “Hizmet”: Site tarafından bir Üyeye sunulan herhangi bir hizmet anlamına gelmektedir.
· “Site”: www.BlaBlaCar.com ve www.BlaBlaCar.com.tr İnternet siteleri anlamına gelmektedir.
Ayrıca BlaBlaCar mobil uygulamalar ve mobil İnternet sitelerini işletmektedir. Bu İnternet siteleri ve ilgili mobil uyumlu uygulamalar ve mobil uyumlu İnternet siteleri birlikte “Site” olarak anılmaktadır.
· “Seyahat”: Bir Yolcu ile bir Sürücünün Site vasıtasıyla işlem yapmayı kararlaştırdığı belirli bir yolculuk anlamına gelmektedir.
· “Kullanıcı Hesabı”: bir Üye tarafından açılmış olan ve Site tarafından sunulan Hizmete erişim için kullanılan Sitedeki bir hesap anlamına gelmektedir.
· “Araç” Sürücünün Araç Paylaşımı için sunduğu araç anlamına gelmektedir.

1.2 Koşulların Kabulü


Bu koşullar her durumda Sitenin her türlü kullanımı için geçerlidir. Üyeler, bir Kullanıcı Hesabı oluşturmasalar dahi, aşağıdaki kutucuğu tıklayarak bu Koşulları tamamen kabul ederler.
Koşullar tamamen kabul edilmedikçe Hizmetlere erişilmesine izin verilmeyecektir. Hiçbir Üye Koşulları kısmen kabul etme hakkına sahip değildir. Tüm Üyeler Davranış Yönetmeliği Tüzüğünün koşullarına uymayı kabul etmekte ve kişisel bilgilerinin (şu bilgiler anlamına gelmektedir: isim, soy isim, doğum tarihi, Kimlik Numarası, Ev Adresi, telefon, GSM, internet adresi, ehliyet numarası ve ehliyetin düzenlenme tarihi ve model, piyasaya sunulma tarihi ve plaka gibi araçla ilişkili bilgiler) Gizlilik Politikasına uygun şekilde işlenebileceğini kabul etmektedir.
Bir Üyenin; Koşulların herhangi birine uymaması halinde, BlaBlaCar bildirimde bulunmaksızın ilgili Kullanıcı Hesabını iptal etme ve ilgili Üyeye sunulan tüm Hizmetleri askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
Üyeler BlaBlaCar’ın mevcut hizmet ve kampanyaları ile ileride verebileceği hizmetlerden ve sunabileceği kampanyalardan elektronik iletiler yoluyla haberdar edileceklerdir.

1.3 Koşullarda, Sitede ve Hizmette Yapılan Değişiklikler


BlaBlaCar, dilediği zamanda Koşulları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca BlaBlaCar, Site aracılığıyla sunulan Hizmetlerde, Sitenin işlevlerinde ve/veya Sitenin “görüntüsü ve yarattığı izlenimde” herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın ve Üyelere karşı sorumluluğa sahip olmaksızın değişiklik veya tadilat yapabilir.
Sitede, Hizmetlerde veya Koşullarda yapılan tüm değişiklikler, ilgili değişikliklerin Sitede yayınlanması üzerine yürürlüğe girecektir.
Üyeler, değiştirilen Koşulların yayınlanmasından sonra Site vasıtasıyla sunulan Hizmetleri kullanmaları halinde bu değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikler, Değiştirilen Koşulların yayınlanmasından önce yapılmış rezervasyonlar için geçerli olmayacaktır.

2.Hizmetin Kullanımı


2.1 Kullanıcı Hesabı ve Bilgilerin Doğruluğu


Her Üye Hizmetleri kullanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır ve BlaBlaCar tarafından talep edilen tüm kişisel bilgileri vermeyi kabul etmektedir. Üyeler özellikle isimlerini, soy isimlerini, yaşlarını, unvanlarını, geçerli telefon numaralarını ve e-posta adreslerini vermek zorunda olacaktır. Sitenin kullanımı kayıt esnasında 18 yaşını doldurmuş kişilerle sınırlıdır. Üyeler Kullanıcı Hesaplarını oluştururken ve muhtelif zamanlarda BlaBlaCar’a verdikleri bilgilerin tamamının tüm bakımlardan doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve ikrar etmektedir. Üyeler ayrıca herhangi bir Seyahatle, Araçla veya Araç Paylaşımıyla ilgili olarak BlaBlaCar’a sunulan veya Siteye gönderilen tüm bilgilerin de gerçek, doğru ve eksiksiz olacağını kabul etmektedir.
Bir Üye tarafından sunulan (şüpheye mahal vermemek için belirtmek gerekirse başka bir Üyeye ilişkin olarak dâhil olmak üzere), eksik, yanlış, yanıltıcı veya sahte bilgilerle ilişkili olarak BlaBlaCar, hiçbir Üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.
Aksi BlaBlaCar tarafından açıkça kabul edilmedikçe Üyeler kişi başına tek bir Kullanıcı Hesabıyla sınırlıdır. Kullanıcı Hesapları başka bir kişi adına veya başkasını taklit ederek oluşturulamaz.
Burada yer alan şart ve koşulları kabul etmekle, tüm Üyeler ya da Üye olmak isteyen herkes BlaBlaCar’ın, kimlikleri ya da pasaport, kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi veya (T.C. kimlik numarası gibi) kimlik numaraları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kendilerine ait kimlik belgelerini, bu belgelerde yer alan bilgilerin üçüncü kişi bir servis sağlayıcı tarafından doğrulanması veya söz konusu T.C. kimlik numarasının geçerliliğinin BlaBlaCar tarafından doğrulanması amacıyla, toplayabileceğini kabul eder ve buna onay verir.

2.2 Ticari Faaliyette Bulunmama ve BlaBlaCar’ın Statüsü


Site ve Hizmetler sadece Sürücüler ve Yolcuların hususi sıfatla hareket ederek araç paylaşmaları için bir Hizmet sunulmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, araç paylaşımını kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.
Sürücüler herhangi bir Seyahatten kar edinemez. Hizmet ve Maliyet Katkı Payı sadece Sürücünün maliyetlerini çıkarmak için kullanılabilir ve Sürücünün herhangi bir kar elde etmesi için kullanılamaz. Sürücü; Maliyet Katkı Payı tutarı, kendisince teklif edilen Seyahat türleri, söz konusu Seyahatlerin sıklığı veya taşınan Yolcu sayısı vasıtasıyla kar elde etme hakkına sahip değildir. Bu husus; Siteyi kullanarak rezerve edilen tüm faaliyetler, düzenlemeler ve Hizmetler ve Sürücü ile Yolcu arasında kararlaştırılabilen tüm diğer ilave hizmetler veya faaliyetler için geçerlidir.
Site ve Hizmetler sadece Sürücüler ve Yolcuların hususi sıfatla hareket ederek, gider pusulası düzenlemeksizin, araç paylaşmaları için bir Hizmet sunulmasıyla sınırlıdır. Hizmetler, araç paylaşımını kar amacıyla teklif etmek veya kabul etmek için veya başka bir ticari veya profesyonel amaçla kullanılamaz.
Sürücü, herhangi bir Yolcuya, bir sınırlama getirmeksizin paket teslimatı, bekleme süresi, başka yolcu indirme-bindirme ve (Yolcu haricinde) ek yolcu toplama dahil olmak üzere, kar veya kazanç amacıyla ilave hizmetler sunmamalıdır (ve Yolcu da bu hizmetleri kabul veya talep edemez).
Tüm Seyahatler, toplama noktaları ve varış yerleri önceden Site vasıtasıyla kararlaştırılmalıdır. Sürücüler Yolcuyla Site vasıtasıyla önceden belirlenmemiş olan herhangi bir yerden Yolcu toplayamaz.

Üyelere Siteyi ticari veya profesyonel amaçla kullanımın Sürücü sigortasını geçersiz hale getirebileceği hatırlatılmaktadır. BlaBlaCar’ın sorumluluğu bu Koşullara uygun olan durumlarla sınırlıdır ve BlaBlaCar özellikle Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlaline veya herhangi bir Sürücünün (bu Koşullara aykırı olarak) Site vasıtasıyla profesyonel veya ticari amaçla (bu suretle muhtemelen sigortasını da geçersiz hale getirerek) Hizmet sunduğu durumlar dâhil olmak üzere bu Koşulların herhangi bir Üye tarafından ihlaline ilişkin olarak sorumlu değildir. Hizmetlerin ticari amaçla sunulmamasını sağlamak konusunda ihtiyatlı davranmak Üyelerin sorumluluğundadır.

BlaBlaCar’ın Statüsü


Gerek BlaBlaCar gerekse Site herhangi bir ulaşım hizmeti sunmamaktadır. Site, Üyelerin bir başka üye ile işlem yapmasını sağlayan bir iletişim platformudur. BlaBlaCar; Seyahatlere, varış yerlerine veya zamanlamalara müdahale etmemektedir. Araç paylaşımına ilişkin anlaşma, Sürücü ile Yolcu arasında yapılmaktadır. BlaBlaCar, Üyeler arasındaki herhangi bir anlaşmanın veya işlemin tarafı değildir ve hatta BlaBlaCar, Üyeler arasındaki rezervasyonla ilişkili doğacak herhangi bir hususta sorumlu değildir. BlaBlaCar, hiçbir Üyenin temsilcisi konumunda değildir veya bu sıfatla hareket etmeyecektir.
Bu Koşulların ihlali, ilgili Üyenin Kullanıcı Hesabının derhal askıya alınmasına neden olacaktır ve bu durumda ilgili Üyenin başka Hizmetlere erişimi sınırlandırılabilir.

2.3 Rezervasyon Türleri ve Ödeme

2.3.1. Rezervasyon Hizmeti : BlaBlaCar, Üyelerine Yolcuların koltuk rezervasyonunu gerçekleştirmesine yönelik bir görünümle çevrimiçi bir rezervasyon hizmeti sunmaktadır (bundan sonra “Rezervasyon Hizmeti” olarak anılacaktır).

BlaBlaCar (i) yürürlükteki mevzuattaki değişiklikler, idari mercilerin uygulamalarındaki değişiklikler ya da içtihat değişiklikleri, (ii) piyasa uygulamalarındaki ya da teknolojik gelişmelerdeki değişiklikler, (iii) Rezervasyon Hizmetleri’ni belirleyen iş gerekliliklerinde değişiklikler ve (iv) BlaBlaCar’ın her türlü Seyahat için Rezervasyon Hizmetine uygun Üye sayısını ve/veya sınıfını sınırlandırma hakkını saklı tuttuğu sair önemli ve gerekli nedenlerle Seyahat’e ilişkin Rezervasyon Hizmeti sunmama hakkını saklı tutmaktadır.

Rezervasyon Hizmeti aşağıda belirtilen Seyahatler (bundan sonra “Nitelikli Seyahatler” olarak anılacaktır) için saklıdır :
Sitede özel olarak ilan edilen ve belirli bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere belirli kalkış ve varış noktalarında tek sefer halinde gerçekleşen Seyahatler ve
En az 75 kilometrelik bir mesafe içeren Seyahatler.

BlaBlaCar her türlü Nitelikli Seyahat için Rezervasyon Hizmetine uygun Üye sayısını ve/veya sınıfını sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

2. Nitelikli Seyahat için Araç Paylaşımı rezervasyonu nasıl yapılır: Sürücü kendi Nitelikli Seyahatinin ayrıntılarını, kalkış ve varış noktalarının tarih ve zamanını, koltuk başına Maliyet Katkı Payının miktarını ve diğer tüm ilgili seyahat koşullarını belirterek Sitede paylaşır. Yolcu Nitelikli Seyahat için, Siteden münhasıran “Rezerve Et” butonunu tıklayarak, araçta bir veya daha fazla koltuk rezervasyonu yaptırır (bundan sonra “Rezervasyon” olarak anılacaktır).

BlaBlaCar daha sonra her bir Sürücü ve Yolcu’ya Rezervasyonu onaylayan bir e-posta mesajı gönderir (bundan sonra “Rezervasyon Onayı” olarak anılacaktır). Rezervasyon Onayı gönderildikten sonra, Rezervasyon tamamlanır ve Seyahate ilişkin Araç Paylaşımı için Sürücü ve Yolcu arasında ayrı ve bağlayıcı bir sözleşme kurulur.

BlaBlaCar, Üyelerin bir araç paylaşımı organizasyonu yapması için birbiriyle iletişim kurmasına izin veren ücretsiz bir hizmettir.

BlaBlaCar’ın sağladığı hizmet ücretsizdir. Yolcu, bir araç paylaşımı organize etmek ve (bagaj büyüklüğü, sigara kullanımına izin verilip verilmediği, evcil hayvanlara izin verilip verilmediği, müzik çalmaya izin verilip verilmedi vs. dâhil olmak üzere) seyahat koşullarını planlamak için Sürücüyle doğrudan irtibata geçecektir.

Üyeler; hizmetin niteliğini göz önünde bulundurarak Yolcuların ve Sürücülerin iptal, son dakika değişiklikleri, sürücünün veya Yolcunun gelmemesi veya Yolcunun Maliyet Katkı Payını ödememesiyle ilişkili olanlar dâhil olmak üzere işlemin herhangi bir yönüne ilişkin olarak BlaBlaCar’a rücu etme hakkı bulunmayacağını kabul etmektedirler. Özellikle; Yolcudan Seyahat sırasında ödemeyi tahsil etmek, Sürücünün sorumluluğundadır.

BlaBlaCar rezervasyonun yönetimi için yukarıda belirtilenler dışında hiçbir tarafla irtibata geçmeyecek ve hiçbir adım atmayacaktır.
Hizmet, Sürücüler ve Yolcular tarafından yönetilmektedir.

Lütfen BlaBlaCar’ın, yeni hizmet eklemek veya hizmetleri geri çekmek dâhil olmak üzere Sitenin veya hizmetlerin herhangi bir yönüne ilişkin değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu unutmayın.

Bu Koşullar değiştirilmediği müddetçe, tüm hizmetler ücretsiz olacaktır.

2.4 Sürücü ve Yolcu yükümlülükleri


2.4.1. Sürücünün yükümlülükleri

Sürücüler;
· Kanun çerçevesinde ve kasko poliçeleri kapsamında aracı sürmeye ve araç paylaşımına başvurmak dâhil olmak üzere Yolcu almaya yetkili olduklarını,
· Belirtilen araçla kararlaştırılan yerde kararlaştırılan zamanda bulunuyor olacaklarını,
· Seyahatte olabilecek tüm değişikliklere ilişkin olarak derhal tüm Yolculara bilgi vereceklerini kabul etmektedir. Bir veya birden fazla Yolcunun rezervasyon yapması ve Sürücünün Seyahatin herhangi bir hususu değiştirmeye karar vermesi halinde; Sürücü, ilgili Seyahate ilişkin olarak rezervasyon yapmış olan tüm Yolcularla irtibata geçeceğini ve değişiklikle ilgili olarak tüm Yolcuların onayını alacağını taahhüt etmektedir. Bir Yolcunun değişikliği kabul etmemesi halinde; Yolcu Sürücüye Maliyet Katkı Payı ya da tazminat ödemeyecektir ya da ödediyse bu meblağın tamamını Sürücüden iade alma hakkına sahiptir.
· Sürücü, her zaman Davranış Yönetmeliği Tüzüğüne uymak zorundadır.
· Sürücünün, Yolcuyu buluşma noktasında kararlaştırılan saatten itibaren en az 30 dakika boyunca beklemesi gerekmektedir (ancak Yolcunun dakik olması beklenmektedir).

2.4.2. Yolcunun yükümlülükleri
Yolcu;
· Sürücüyle birlikte kararlaştırılan yerde ve zamanda bulunacağını,
· Bir Seyahati iptal etmekte mecbur kalırsa derhal Sürücüyü veya BlaBlaCar’ı bilgilendireceğini,
· Her zaman Davranış Yönetmeliği Tüzüğüne uyacağını,
· Buluşma noktasında kararlaştırılan saatten itibaren en az 30 dakika boyunca Sürücünün gelmesini bekleyeceğini ve
· Maliyet Katkı Payını Sürücüye ödeyeceğini kabul etmektedir.
Yolcunun veya Sürücünün bu şartların herhangi birine veya başka Koşullara uymaması halinde BlaBlaCar ihlale ilişkin bilgi saklama, bu bilgiyi Üyenin çevrimiçi profilinde yayınlama veya ifşa etme ve Üyenin Siteye erişimini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.5 Sigorta


Sürücü, Seyahati ve Site vasıtasıyla teklif edilen veya rezerve edilen tüm araç paylaşımlarını kapsayacak sigortayı yaptıracağını ve bulunduracağını kabul ve taahhüt etmektedir (şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekirse, Seyahatin uluslararası veya yurt dışı kısmını kapsayacak sigorta buna dâhildir). Sürücü, talep üzerine Yolcuya sigorta poliçesinin tamamının geçerliliğine ilişkin olarak Seyahat öncesinde ispat edeceğini kabul etmektedir. Sürücü; ayrıca geçerli bir sürücü ehliyeti ve araç ruhsatı bulunduracağını ve aracın sahibi olduğunu veya aracı kullanma hakkına sahip olduğunu ve Yolcunun Sürücünün sigortasını, kayıt sertifikasını, sürücü ehliyetini ve araç ruhsatını Seyahatin tamamlanmasına dek ispat ettirme hakkına sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

BlaBlaCar, pek çok sigorta şirketinin sadece seyahat masraflarına katkıda bulunan Yolcunun ücretsiz seyahat ettiği ve bu yüzden zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında bulunan bir üçüncü şahıs yolcu niteliği taşıdığı görüşünde olduğunu anlamaktadır. Ancak BlaBlaCar, bu bakımdan herhangi bir garanti veya güvence vermemektedir ve sigortalarının yeterli teminat sağladığından emin olmak Sürücünün sorumluluğundadır.
Sürücünün geçerli sigorta teminatı kapsamında olduğunu teyit etmek, Sürücü ile Yolcunun takdirindedir. Sürücü sigorta poliçesinin kendisine yolcu taşıma izni verdiğini ve sigorta poliçesinin tüm Yolcuları ve Seyahat sırasında meydana gelebilecek olan tüm kazaları veya olayları kapsadığını teyit etmelidir.
Sürücü ve Yolcu ticari olmayan standart sigorta poliçelerinin Sürücünün kar elde etmiş olması veya kar elde etmeyi amaçlamış olması halinde meydana gelen zarar veya ziyanı kapsamayabileceğinin bilincindedir. Sürücünün hiçbir durumda kar elde etmeye çalışmaması gereğinin nedenlerinden biri de budur.
Sürücü, Yolcudan Maliyet Katkı Payı dışında hiçbir tutar tahsil edemez ve Sürücü hiçbir durumda kar elde etmemelidir.
Bu nedenle Sürücü (Seyahat sırasındaki ve Seyahat için gerekli olan yakıt, geçiş ücretleri ve park ücretlerinden oluşan) masraflarını hesaplamayı ve Yolcularından talep edilen toplam Maliyete Katkı Payının kendisine herhangi bir kar getirmeyeceğini taahhüt etmektedir.
Sürücünün herhangi bir kar elde etmesi veya sigorta şirketlerinin Seyahat esnasında meydana gelen başka bir nedenle ilişkili herhangi bir talebi kabul etmemesi veya geri çevirmesi halinde Sürücü doğacak mali sonuçlardan ve meydana gelen zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve BlaBlaCar hiçbir şekilde Sürücüye veya Yolcuya karşı sorumlu olmayacaktır.
BlaBlaCar, para tutarının görüntülenmesi de dâhil olmak üzere herhangi bir kullanıcının hesabını derhal askıya alma ve tüm ticari faaliyetleri yetkili makamlara bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.6 Telefon numarasının doğrulanması


Güvenilirliği arttırmak, yazım yanlışlarının ve yanlış telefon numarası bildirimlerinin önüne geçmek için Üyeler cep telefonu numaralarını doğrulayabilir. Üyeler bunu yapmak için BlaBlaCar’a cep telefonlarını verebilir; bu noktadan sonra Üyelere 4 haneli dijital kodun yer aldığı ve Site üzerinden doğrulanabilecek olan bir SMS gönderilecektir.
Hizmet ücretsizdir. Üyenin cep telefonu operatörünce SMS alımına ilişkin olarak tahsil edilen olası maliyetler, bu hükme istisna teşkil etmektedir.

2.7 Uluslararası Seyahatler ve Uluslararası Rezervasyonlar


Uluslararası Seyahatlere ilişkin olarak Site vasıtasıyla rezervasyon yapılabilir. Uluslararası bir Seyahat, Türkiye dışındaki seyahatleri kapsamaktadır. Herhangi bir Uluslararası Seyahat için rezervasyon yapılması halinde; Sürücüler, sigorta teminatlarının Türkiye dışındaki seyahatleri de içerdiğinden ve araçlarının Türkiye topraklarının dışına çıkmak için gerekli olan tüm izinlere sahip olduğundan emin olmalıdır. Sürücü ayrıca aracının yabancı ülkelerdeki tüm ilgili kurallara ve kısıtlamalara uygun olduğundan emin olmalıdır. Her Yolcu, geçerli bir pasaport ve gerekli vizeyi bulundurmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarını terk etmek için çıkış pulunun ödenmesinden sorumlu olacaktır.

2.9 Üyeler Arasındaki MesajlarBlaBlaCar Üyelerin Site üzerindeki mesajlaşmalarını, özellikle dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek, müşteri hizmetleri amaçları, BlaBlaCar kullanıcıları ile akdedilen sözleşmelerin (örneğin Koşullar) icrası ve uygulanacak hukuk ile uyumluluk gibi amaçlar için inceleyebilir, tarayabilir ve izleyebilir. Örneğin, BlaBlaCar Rezervasyon Hizmetinin ihlalini önlemek amacıyla platform üzerinden gönderilen mesajları irtibat bilgisi ya da başka bir İnternet sitesine atıf içerip içermediklerini kontrol etmek için tarayabilir ve analiz edebilir.

Üye, işbu Siteyi kullanmakla ve Kullanım Şart ve Koşullarını kabul etmekle, BlaBlaCar’ın tamamen kendi takdirinde olarak Site üzerinden paylaşılan mesajları inceleyebileceğini, analiz edebileceğini ve modere edebileceğini kabul eder.

Üye yalnızca Araç Paylaşımına ilişkin ve işbu Sitenin amaçları ile uyumlu olarak mesaj göndermeyi taahhüt eder. Üye ayrıca mesajları kişisel ya da gizli iletişimler için kullanmaktan kaçınmayı taahhüt eder.

BlaBlaCar, Üye tarafından gönderilen mesajların izlenmesi esnasında Üyenin Koşullar’a ya da ilgili hukuka aykırı hareket ettiğini gözlemlemesi halinde mesajları filtreleme ya da silme ve Üyenin Kullanıcı Hesabını ve Üyenin Siteye erişimini askıya alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.Sorumluluk


BlaBlaCar, Sürücü ve Yolcu arasındaki herhangi bir anlaşmanın tarafı değildir ve katlanılan hasar veya zarar BlaBlaCar’ın ağır kusurundan kaynaklanmadıkça taraflardan hiçbirine karşı sorumlu değildir. BlaBlaCar’ın misyonu ve sorumluluğu, sadece Sürücüleri ve Yolcuları araç paylaşımı amaçlarıyla birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır ve BlaBlaCar, Sürücünün veya Yolcunun veya onların bu belgede tanımlanan akdi ve hukuki yükümlülüklerinin ihlaline ilişkin olarak sorumlu tutulamaz.

Sonuç olarak, BlaBlaCar; üye tarafından sunulan herhangi yanlış veya eksik bilgilerden,

· Bir Sürücü veya Yolcu tarafından Seyahatin iptalinden,
· Herhangi bir Maliyet Katkı Payının ödenmemesinden ve (Rezervasyon yapılmaksızın ücretsiz hizmete ilişkin olarak),
Bir Sürücü veya Yolcu tarafından Seyahat öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir dolandırıcılık fiilinde, yalan beyanda bulunulması veya görev ihlali veya bu Koşullarının herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan zarar ve hasardan sorumlu olmayacaktır.
BlaBlaCar, Türk Borçlar Kanunu’nun (sorumsuzluk anlaşmasını) düzenleyen 115. maddesinde belirtilen şekilde ağır kusuru bulunduğu haller hariç olmak üzere; kendisi tarafından sunulan hizmetlerin sonucunda (BlaBlaCar’ın ihmalinin sonucu olarak yahut başka şekilde katlanılıp katlanılmadığına bakılmaksızın) meydana gelen ticari, mali veya ekonomik zarar veya dolaylı olarak meydana gelen zarar veya itibar kaybı, iş kaybı, kar kaybı, planlanan tasarruf kaybı veya fırsat kaybı gibi dolaylı zararlara ilişkin olarak hiçbir üyeye karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, BlaBlaCar’ın ağır ihmali sonucunda meydana gelen ölüm veya bedensel yaralanma vakalarına ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmamakta veya kapsam dışında bırakmamaktadır.

Sürücülerin; bir Seyahati, teminat kapsamına almak için geçerli sigorta poliçesi bulundurması zorunludur ve yukarıda belirtildiği şekilde BlaBlaCar’ın hizmeti ve sorumluluğu Sürücüleri ve Yolcuları birbiriyle iletişime geçirmekle sınırlıdır.

4. Genel Şartlar


4.1 Siteye erişimin askıya alınması veya iptal edilmesi


Üyenin Koşulların tamamına veya bir kısmına uymaması halinde; Üye, BlaBlaCar’ın önceden bildirimde bulunmaksızın hizmetin tamamına veya bir kısmına veya Üyenin Siteye erişimine müdahalede bulunma veya hizmetlerin tamamını veya bir kısmını veya Üyenin Siteye erişimini geçici veya kalıcı olarak askıya alma hakkına her zaman sahip olduğunu kabul ve tasdik etmektedir.

4.2 Fikri mülkiyet


Bu Sitenin içeriği ve formatı Türk ve uluslararası telif hakları hukukunca korunmaktadır ve BlaBlaCar, kendisinin sahibi olduğu veya lisansına sahip olduğu ticari markalara ve telif haklarına ilişkin tüm haklarını saklı tutmaktadır.
Sitede ismi görünen tescilli ve tescilli olmayan (BlaBlaCar’a ait veya lisanslı olup olmadığına bakılmaksızın) tüm ticari markalara ilişkin tüm haklar saklıdır.
Bu Site veya bu Sitenin herhangi bir kısmı, BlaBlaCar’ın açık yazılı onayı olmaksızın hiçbir ticari amaçla çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, tekrar satılamaz, ziyaret edilemez veya başka şekilde kullanılamaz. Taraflardan hiçbiri, Sitenin içeriğinin kısımlarını BlaBlaCar’ın açık yazılı onayını almaksızın sistemli bir şekilde alıntılama ve/veya yeniden kullanma hakkına sahip değildir. Özellikle Sitenin herhangi bir önemli parçasını yeniden kullanım amacıyla alıntılamak (bir veya pek çok kez olmasına bakılmaksızın) için veri madenciliğinin, robotların veya benzeri veri toplama ve ayıklama araçlarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

4.3 Üyelerce sağlanan Site içeriği


Kullanıcılar bu sitede yer alan içeriği görüntülemek suretiyle BlaBlaCar’a içeriği görüntüleme ve bu araç paylaşım faaliyeti amacıyla kullanma izni vermektedir.

Bu Sitenin Kullanıcılarından açıkça karalayıcı, yanıltıcı, siyasi, ayrımcı, felsefi, birliklerle ilişkili (sendika üyelikleri gibi), dini, ırki kökenlerle ilişkili, şahsi (kişinin özel hayatı, cinsel/ahlaki yönelimleri veya sağlığı dâhil) veya saldırgan içerikler veya başka kişilerin (diğer Üyelerinki dâhil) fikri mülkiyet haklarını (örn. telif hakkı) veya özel hayatını ve gizliliğini ihlal eden herhangi bir içerik yayınlamamaları talep edilmektedir.

Bu tür içerikler BlaBlaCar’ın politikasına aykırıdır ve BlaBlaCar bu tür içeriklere ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir ve meydana gelen herhangi bir zarar veya başkaca sorumluluğa ilişkin olarak kullanıcı şahsen sorumlu olacaktır ve BlaBlaCar’ın bu gibi içerik sonucunda katlanacağı tüm sorumluluktan doğan zararını tazmin etmeyi kabul etmektedir.

Ancak BlaBlaCar ihlale neden olan içeriğe ilişkin olarak bilgi sahibi olur olmaz, söz konusu içeriği mümkün olduğunca en kısa süre içinde Siteden kaldırmak için elinden geleni yapacaktır.

4.4 Ortak siteler


BlaBlaCar, Sitede veya ortak sitelerde görüntülenen tüm bilgileri çoğaltma hakkını saklı tutmaktadır.

5.Hukuk ve Yargı Çevresi


Bu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır ve işbu Koşullarla ilişkili olarak doğan tüm ihtilaflar İstanbul (Merkez) Mahkemelerince çözümlenecektir.

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride