Yolculuk paylaşımı yol güvenliğini nasıl etkiliyor?

Yolculuk paylaşımı yol güvenliğini nasıl etkiliyor?

BlaBlaCar, dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden TNS Sofres ile Türkiye’nin de içinde yer aldığı 10 ülkede, alanında ilk kez yapılan “yolculuk paylaşımı ve yol güvenliği” anket çalışmasını gerçekleştirdi.

“Yolculuk paylaşımı ve yol güvenliği araştırması”nın sonuçlarına göre araçlarda yolcuların varlığı sürücüleri daha duyarlı hale getirirken, yolculuğun daha güvenli olmasını sağlıyor.

YolculukPaylasimi

Sonuç #1: Araçlarda yolcuların varlığı sürücülerin davranışına olumlu etki yapıyor.

Sürücüler, araçlarında yolcu varken daha sorumlu davranma gerekliliği hissediyor. BlaBlaCar sürücülerinin %75’i, yolculuk paylaşımının kendilerini trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye yönelttiğini söylüyor.

Aynı zamanda, yolcularla birlikte olmak, sürücülerin tamamıyla odaklanmış şekilde araba kullanmasına yardımcı oluyor. BlaBlaCar kullanıcılarının %84’ü yolcularla beraber yolculuk yapmanın, direksiyon başındayken kendilerini daha uyanık ve daha dikkatli tuttuğunu belirtiyor.

Sonuç #2: Anket, BlaBlaCar üyelerinin ortalamaya göre daha iyi araç kullandığını gösteriyor.

BlaBlaCar sürücülerinin davranışlarıyla, genel olarak sürücü davranışları arasında ciddi bir fark söz konusu. 9 riskli sürüş davranışına yönelik sorulan sorularda, genel olarak sürücülerin sadece %47’si mükemmel sürücüler olarak değerlendirilebilirken, bu sayı BlaBlaCar sürücülerinde %70’e kadar çıkıyor. Bunu sağlayan iki önemli neden var:

– Öncelikle, araçta yolcuların olması nedeniyle, BlaBlaCar sürücüleri, hız limitleri konusunda çok daha hassas davranma, yolculuğa çıkmadan lastiklerin basıncını kontrol etme gibi daha iyi sürüş alışkanlıklarına sahip oluyor.

– İkinci önemli neden ise BlaBlaCar’da yer alan puanlama ve yorum sistemi. Sürücüler, yolculuk sonrası yolcular tarafından değerlendirileceklerini bildiklerinden, daha sorumlu davranıyorlar.

BlaBlaCar sürücülerinin %83’ü yolcular tarafından bırakılan puanlara önem veriyor ve çoğu, puanlama sisteminin onları daha sorumlu davranmaya yönelttiğini belirtiyor.
BlaBlaCar sürücülerinin %70’i yolcuların puanlama ve yorumlarının onları daha güvenli bir sürücü olmaya teşvik ettiğini söylüyorlar.

Sonuç #3: Türkiye’de sürücüler araçlarında yolcu varken, Avrupalı sürücülerden daha dikkatli.

Türkiye açısından sonuçlar ise oldukça dikkat çekici. Çalışmanın sonuçları, Türkiye’de sürücülerin, araçlarında yolcu varken, Avrupalı sürücülere göre trafik kurallarına daha fazla dikkat ederek daha duyarlı davranmaya eğilimli olduklarını gösteriyor.

-Türkiye’de sürücülerin %76’sı, araçlarında yolcu olmasının kendilerini trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye yönelttiğini söylüyor.

– Sürücülerin %74’ü ise araçlarında yolcu olmasının, hız limitlerine uyma konusunda daha duyarlı davranmalarını sağladığını belirtiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu oran ortalama %57.

– Sürücülerin %80’i ise araçlarında yolcu olması durumunda, uzun mesafelerde her 2-3 saatte bir olmak üzere daha fazla mola verdiğini söylüyor. Diğer Avrupa ülkelerinde ise bu oran %61 seviyesinde.

– Türkiye’de sürücülerin %90’ı, araçlarında yolcu varken, direksiyon başında daha uyanık ve daha dikkatli kaldıklarını belirtirken, %95’i ise yolcularla birlikte seyahat etmenin eğlenceli olduğunu düşünüyor.

Metodoloji

Anket çalışması 26 Kasım-16 Aralık 2014 tarihleri arasında BlaBlaCar üyesi olmayan 1000 kişilik temsili bir örnek ile Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Belçika, İtalya, Almanya, Polonya, Rusya ve Türkiye olmak üzere 10 ülkede ve 2 Aralık 2014- 27 Ocak 2015 tarihleri arasında 4,115 BlaBlaCar üyesiyle, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda, İtalya, Almanya, Polonya, Rusya olmak üzere 9 ülkede gerçekleştirilmiştir. Bilgiler online olarak gönderilen ve ortalama 10 dk. süren bir anket aracılığıyla toplanmıştır.

Find out more about

Güven

By using our website, you accept that we use cookies to perform analytics and produce content & ads tailored to your interests. Read our policy on cookies usage

Offer a ride